Pitti Uomo 76: intervista a Leitmotiv (Fabio Sasso e Juan Caro)